STYRK JERES INDSAMLING ONLINE

Frelsens Hær, Alzheimerforeningen, Danske Hospitalsklovne og mere end 30 andre organisationer bruger Onlinedonation til at indsamle penge.

Onlinedonation gør det let at indsamle penge til din organisation via hjemmeside, smartphone og sociale medier. Det er et værktøj til fundraising med fokus på at konvertere interesserede besøgende til aktive donorer, så I får flere penge til jeres formål. Onlinedonation er tæt koblet til sociale medier med facebookapp og opfordring til deling alle relevante steder i donationsflowet.

Det er et brugervenligt og fleksibelt værktøj, hvor det er let at oprette indsamlinger med forskellige bidragsmuligheder. Det kan også bruges til deltagerbetaling og kontingentopkrævning.